استخدام کارشناس فنی رنگ های صنعتی و ساختمانی - مرکزی
استخدام اپراتور خط تولید مواد شیمیایی،کارگر ساده در مرکزی
استخدام کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی در شهرستان دلیجان
استخدام مدیر کارخانه در یک شرکت معتبر در مرکزی
استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد پلیمر در ساوه
استخدام مهندس شیمی یا پلیمر در شهر صنعتی کاوه - شهرستان ساوه
استخدام اپراتور راکتور رزین سازی در یک کارخانه در ساوه
استخدام مدیر تولید رزین سازی آقا در شرکت معتبر در ساوه
استخدام متخصص رزین سازی آقا در شرکت معتبر تولیدی در مرکزی
استخدام مدیر کارخانه در رشته مهندسی شیمی،پلیمر در استان مرکزی
استخدام تکنسین فنی جهت تولید رزین،باسابقه کاری مرتبط/ ساوه
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مهندس پلیمر جهت یک شرکت تولیدی ساکن ساوه
استخدام مهندس پلیمر یا شیمی در شهرک صنعتی کاوه - ساوه
استخدام تکنسین آزمایشگاه رنگ در شهر صنعتی کاوه شهر ساوه
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی(اراک و دلیجان)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی-اراک
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان