استخدام شرکت پدرام طب جهت همکاری در شهر بندر عباس
استخدام مسئول فنی آزمایشگاه،کارشناس نفت در یک شرکت معتبر
استخدام سرپرستی تولید از ۶استان جهت همکاری در یزد(هرات)
استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی در میناب
استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی پایه دوم در میناب
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در بندرعباس
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی(هرمزگان)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور
استخدام کارشناس شیمی گرایش پلیمر - هرمزگان
استخدام نیرو با مدرک شیمی یا پلیمر در بندرعباس
استخدام نیرو بامدرک شیمی با سابقه کار آزمایشگاهی - هرمزگان
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در استان هرمزگان
استخدام نیرو جهت مسئول آزمایشگاه
استخدام مسئول فنی در کارخانه معتبر - جزیره کیش
استخدام فارغ اتحصیل شیمی در استان هرمزگان