استخدام کارشناسی ارشد پلیمر با گرایش پلیمر یا پلیمریزاسیون
استخدام بازاریاب آقا در شرکت بازرگانی داداشی در مازندران
استخدام پنج ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در شهر بابل
استخدام ۱۳ ردیف شغلی در مجموعه یالیت در بابل،بابلسر و ساری
استخدام کارشناس فنی(رشته های شیمی،پلیمر یامکانیک)/مازندران
استخدام ۱۷ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی/ مازندران
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام ۲ردیف شغلی مازندران،سمنان،تهران،گلستان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چالوس،کلارآباد، بابل،محمودآباد
استخدام مدیر تولید و مدیر تضمین کیفیت در شرکتی معتبر در بابل
استخدام مدیر تولید،تضمین کیفیت،طراحی و مهندسی،انبار در بابل
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در شرکت یاس ارغوانی در مازندران
استخدام کارشناس شیمی یا پلیمر در بابل یا بابلسر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در ساری
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در مازندران
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی- محمود آباد
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در مازندران-چالوس