استخدام مسئول آزمایشگاه(پلیمر)،حسابدار در رادین پلاست کاوان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام ۲ردیف شغلی مازندران،سمنان،تهران،گلستان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور