استخدام مهندس شیمی گرایش پلیمر در شرکتی معتبر-خراسان رضوی
استخدام سرپرست تولید جهت واحد تولیدی معتبر در مشهد
استخدام جهت یک شرکت معتبر تولیدی در مشهد
استخدام کارشناس ارشد شیمی آلی یا پلیمر در مشهد
استخدام مدیر کنترل کیفیت جهت همکاری در مشهد
استخدام مدیر کنترل کیفیت،کارمند اداری در شرکت معتبر در مشهد
استخدام آزمایشگاه بسپار پایش پارس در مشهد
استخدام یک شرکت مشاور فنی و مهندسی در مشهد
استخدام کارشناس فنی (رشته مکانیک ،شیمی،پلیمر ،الکترونیک)-مشهد
استخدام مهندس فروش با گرایش عمران یا شیمی پلیمر
استخدام مهندس پلیمر جهت کار در شهر مشهد
استخدام بازرگانی پلیمر ترجیحا رشته بازرگانی یا پلیمر در مشهد
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام تحصیلکرده مکانیک در یک شرکت قطعه ساز خودرو در مشهد
استخدام کارشناس کنترل کیفیت در شهر مشهد
استخدام نیرو در کارخانه نساجی در مشهد
استخدام یکنفر نیرو با مدرک شیمی پلیمر در مشهد
استخدام کارشناس فروش،کارشناس کشاورزی،مهندس شیمی -مشهد
استخدام کارشناس کشاورزی،مهندس شیمی گرایش پلیمر در مشهد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان