استخدام کارشناس ارشد واحد طراحی و توسعه(ارشد و دکتری پلیمر)
استخدام شرکت مبنا پلیمر در شهرک صنعتی ایوانکی
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام ۲ردیف شغلی مازندران،سمنان،تهران،گلستان
استخدام مهندس پلیمر جهت مدیر تولید در شهرک صنعتی ایوانکی
استخدام کارشناس شیمی - فیزیک - پلیمر - مکانیک در ایوانکی
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مدیر تولید و کنترل کیفیت در سمنان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام فوری کارشناس فروش خانم در سمنان
استخدام کارشناس فروش با بیمه،حقوق ثابت،پورسانت و سرویس در سمنان
استخدام مدیر کارخانه جهت فعالیت در یک واحد تولیدی
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سمنان
استخدام مهندس شیمی در کارخانه تولید فرآورده های نفتی