استخدام مهندس شیمی - پلیمر ساکن‏ همدان
استخدام مهندس پلیمر آقا جهت همکاری در همدان
استخدام رشته ‎مکانیک صنایع، شیمی، پلیمر، برق در همدان
استخدام کارشناس پلیمر خانم جهت شرکت معتبر تولیدی در همدان
استخدام ۲ عنوان شغلی جهت شرکت معتبر تولیدی در همدان
استخدام مهندس مکانیک/پلیمر آشنا به فرآیندهای شکل دهی پلاستیک
استخدام مهندسی مکانیک/پلیمر آقا در همدان
استخدام مهندس شیمی - پلیمر جهت شرکت تولیدی در همدان
استخدام کارشناس پلیمر یا شیمی در شرکت تولیدی - همدان
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در فامنین همدان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در همدان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام مهندس شیمی - پلیمر در شرکت معتبر تولیدی در همدان
استخدام مهندس شیمی و پلیمر در همدان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام مهندس شیمی یا پلیمر در همدان
استخدام کارشناس تولید در شرکت صنایع شیمیایی در همدان