استخدام مهندس پلیمر در یک کارخانه تولید بنر در خوزستان
استخدام کارشناس پلیمر یا شیمی در یک شرکت معتبر در خوزستان
استخدام مدیر مهندسی (رشته مهندسی پلیمر/مهندسی شیمی)
استخدام مهندس شیمی گرایش پلیمر در یک شرکت معتبر
استخدام مهندس پلیمر آقا در ماهشهر
استخدام یک شرکت تولید محصولات پلیمری در اهواز
استخدام کارشناس شیمی درشرکت صنعت ویژه برزین/اهواز
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در اهواز
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در آبادان واهواز
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی(خوزستان)
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام دیپلم و فوق دیپلم در آبادان،اهواز،دزفول و بهبهان
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام بازرس در شرکت مپصا در ۵ استان کشور
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در خوزستان(اهواز و خرمشهر )
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در خرمشهر و اهواز
استخدام کارمند پاره وقت در شرکت گردشگر در ۵استان کشور