استخدام منشی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۴ دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، امیرآباد
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس فروش با حقوق، بیمه و پورسانت در تهران
مشخص نشده
۵۰ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام مدیر فروش و کارشناس فروش در تهران
مشخص نشده
۵۱ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدیر فروش، کارشناس فروش و مسئول دفتر در تهران
مشخص نشده
۵۱ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مدیر رنج (سرپرست) و کارشناس فروش در تهران
مشخص نشده
۵۶ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارشناس شبکه های اجتماعی در یک هلدینگ ساختمانی در تهران
مشخص نشده
۵۸ دقیقه قبل
تهران
حقوق ثابت تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بازاریاب تلفنی با حقوق ثابت، پورسانت و پاداش در تهران
مشخص نشده
۵۹ دقیقه قبل
تهران
حقوق ثابت 3,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند فروش با حقوق 3/5 تا 5/5 میلیون و بیمه در تهران
تهران
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت