استخدام نیروی پذیرشگر آقا جهت شیفت شب در هتل در مشهد
مشخص نشده
امروز
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه و پاداش در شرکت بازرگانی رضازاد در تهران
تهران
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت