استخدام سرپرست کارگاه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارمند فروش در یک نشریه در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ماشینچی پاکت سازی در یک شرکت معتبر در نظام آباد
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۷، نظام آباد
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس فروش با بیمه، حقوق ثابت تا 6 میلیون، پاداش و پورسانت
چند دقیقه قبل
تهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام حسابدار با بیمه، پاداش در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران
تمام وقت