استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در لرستان
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در یاس ارغوانی(خوزستان)
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی(هرمزگان)
استخدام شرکت مهندسی یاس ارغوانی در سیستان و بلوچستان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در مازندران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چهارمحال و بختیاری
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی-اراک
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی- محمود آباد
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان(دیپلم،فوق دیپلم)در۱۴ استان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در گناباد، سبزوار
استخدام دیپلم و فوق دیپلم در آبادان،اهواز،دزفول و بهبهان
استخدام‌پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکتی‌معتبردرخراسان‌جنوبی
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در ایلام
استخدام کارپرداز در شرکت بازرگانی نیک مثلث در کرمان
استخدام کارمند اداری،نیرو جهت تدریس و کادر اداری در کرج
استخدام‎پشتیبان‌دستگاه‌کارتخوان‌درشرکت‌‌مهندسی‎یاس‌ارغوانی‌در‌فارس
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت مهندسی یاس ارغوانی
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در قزوین