استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قم
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قم
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان در شرکت یاس ارغوانی در قم
استخدام مدیر فروش،بازاریاب،منشی و تکنسین در قم