استخدام کارگر مونتاژ (3 نفر) در شرکت بین المللی تولیدی/ قزوین
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان درشرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در شرکت یاس ارغوانی در قزوین
استخدام مدیر مرکز پشتیبانی دستگاه کارتخوان آقا در قزوین
استخدام شرکت تخصصی فروش و توزیع در قزوین