استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در گناباد، سبزوار
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام کادر فروش در نمایندگی شرکت کالا رسانان چاپار در مشهد
استخدام کارشناس فروش تلفنی در مشهد