استخدام مسئول توزیع و ارسال در شرکت ایده نو تجارت آویژه در ارومیه
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در ارومیه، خوی، بوکان
استخدام پشتیبانی دستگاه کارتخوان در شرکتی معتبر در مهاباد
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در آذربایجان غربی-شوط ماکو
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا در ارومیه
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان (آقا) در ارومیه
استخدام شرکت سیستم یاس ارغوانی در ارومیه و میاندوآب
استخدام کارشناس شبکه درشرکت مهندسی یاس سیستم در ماکو