ارسال آسان
استخدام پیک و تحویل‌دهنده در رستوران ایتالیایی سورینو در چهارصددستگاه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۴، چهارصددستگاه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پیک موتوری در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پیک موتوری در ماتریس در تهران
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پیک و تحویل‌دهنده در شرکت کامپیوتری رایارد در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام پیک و تحویل‌دهنده با بیمه در خدمات بازرسی فنی فرادانش در تهران
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت