استخدام مربی کودک دارای مدرک لیسانس روانشناسی یا علوم تربیتی
استخدام مجتمع پرتور علوی در شیراز
استخدام فوق لیسانس و لیسانس روانشناسی بالینی جهت مرکز توانبخشی
استخدام روانشناس جهت مجتمع آموزشی آرتا در شیراز
استخدام مدرس پایه ابتدایی،کارآموز(اداری)،مربی مهدو پیش دبستان
استخدام فوق لیسانس روانشناسی جهت توانبخشی مهرگان - شیراز
استخدام مشاور روانشناس خانم در شیراز
استخدام روانشناس،مشاور ،روانپزشک در کلینیک آوای فرشته در فارس
استخدام روانشناس جهت موسسه خیریه پارک سلامت روان
استخدام روانشناس در یک موسسه خیریه در شیراز
استخدام فوق لیسانس روانشناسی بالینی جهت همکاری در شیراز
استخدام کارشناس پرستاری جهت کار در شیراز
استخدام نیروی خانم جهت کار در مرکز توانبخشی پردیس در شیراز
استخدام مشاور روانشناسی خانم جهت کار در شیراز
استخدام کارشناس ارشد روانشناسی در میدان صنایع - شیراز
استخدام روانشناس جهت مرکز ترک اعتیاد در شهر شیراز
استخدام روانشناس،مشاور ،روانپزشک در کلینک آوای فرشته- فارس
استخدام دکتری روانشناسی بالینی یا عمومی در شیراز
استخدام روانشناس ،مشاور در کلنیک مددکاری و مشاوره ستاره -شیراز
استخدام نیروی روانشناسی خانم جهت مرکز توانبخشی - شیراز