استخدام کارشناس خرید و تدارکات در یک شرکت تجاری در خوزستان
مشخص نشده
۸۴ روز قبل
خوزستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام کارشناس کشاورزی و باغبانی در یزد
مشخص نشده
۲۵۸ روز قبل
یزد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی دورکاری