آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۱۹۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مسئول تولید محتوا سایت (پزشکی، بازتوانی، توانبخشی، ورزشی) در تهران
مشخص نشده
۱۹۹ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
پاره وقت دورکاری
استخدام مسئول تولید محتوا سایت در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۲۴۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,500,000 تومان
پاره وقت دورکاری
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی با بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۳۰۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی با بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۳۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی با بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۳۲۸ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام پشتیبان تغذیه ورزشی در تهران
مشخص نشده
۴۱۰ روز قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
استخدام کارشناس تربیت بدنی در یک کلینیک تغذیه ای ورزشی معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۴، حسین آباد
تمام وقت دورکاری