استخدام بیکر شیرینی پز جهت کار در تبریز
مشخص نشده
۱۰۱۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده در کارگاه شیرینی پزی در تبریز
مشخص نشده
۱۲۶۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت پخت و برش شیرینی های سنتی در تبریز
مشخص نشده
۱۵۷۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام استاد کار قنادی در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱۷۵۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر باقلوا استانبولی در تبریز
مشخص نشده
۱۸۳۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام چند نفر خانم جهت همکاری با باقلواپزی در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۸۶۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت