استخدام استادکار ماهر بستنی سنتی در بابل
مشخص نشده
۷۸۵ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام قناد در یک شیرینی فروشی معتبر در مازندران
مشخص نشده
۱۰۰۴ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام قناد ماهر و کارگر ساده در مازندران
مشخص نشده
۲۰۳۹ روز قبل
مازندران
تمام وقت