استخدام آقا و خانم در پزندگی دونات در قزوین
مشخص نشده
۶۳۱ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت کارگاه قنادی در قزوین
مشخص نشده
۱۱۴۲ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام همکار خانم جهت کار در قنادی - قزوین
مشخص نشده
۱۱۷۰ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام قناد سنتی کار جهت کار در قزوین
مشخص نشده
۱۱۷۰ روز قبل
قزوین
تمام وقت
استخدام نیروی آقا جهت کار در قنادی در قزوین
مشخص نشده
۱۷۷۲ روز قبل
قزوین
تمام وقت