استخدام تعدادی نیروی سوهان پز در قم
مشخص نشده
۸۸ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی خانم فروشنده در همدان
مشخص نشده
۱۰۰ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام همکار جهت کار در قنادی در همدان
مشخص نشده
۸۷۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام کیک‌ ساز ماهر در یک قنادی در همدان
مشخص نشده
۱۲۷۳ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام خانم جهت همکاری با قنادی در شهر همدان
مشخص نشده
۱۳۷۲ روز قبل
همدان
تمام وقت