استخدام کمک شیرینی پز در یک مجموعه معتبر در لاهیجان
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کمک شیرینی پز در یک مجموعه معتبر در لاهیجان
مشخص نشده
۴۳ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ساده در رشت
مشخص نشده
۱۳۸ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام آموزشگاه فنی و حرفه ای شیرین در رشت
مشخص نشده
۱۷۹۲ روز قبل
گیلان
تمام وقت