استخدام نیروی کار جهت کارگاه قنادی در شیراز
مشخص نشده
۱۱۵۳ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام نیروی آشنا به شیرینی پزی در شیراز
مشخص نشده
۱۲۸۰ روز قبل
فارس
تمام وقت