استخدام نیروی کار جهت کارگاه قنادی در شیراز
مشخص نشده
۱۱۴۶ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام نیروی آشنا به شیرینی پزی در شیراز
مشخص نشده
۱۲۷۳ روز قبل
فارس
تمام وقت