استخدام کمک شیرینی پز در یک مجموعه معتبر در لاهیجان
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کمک شیرینی پز در یک مجموعه معتبر در لاهیجان
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ساده در رشت
مشخص نشده
۱۳۱ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام آموزشگاه فنی و حرفه ای شیرین در رشت
مشخص نشده
۱۷۸۵ روز قبل
گیلان
تمام وقت