در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام قناد خشک کار ماهر و وردست در بجنورد
مشخص نشده
۵۲۵ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام قناد خشک کار ماهر و وردست در بجنورد
مشخص نشده
۵۵۴ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر قنادی شیرینی پزی در بجنورد
مشخص نشده
۶۶۳ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استاد کار ماهر قنادی در بجنورد
مشخص نشده
۷۲۶ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استاد کار ماهر قنادی (شیرینی پزی) در بجنورد
مشخص نشده
۸۷۳ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام استادکار ماهر قنادی جهت همکاری در بجنورد
مشخص نشده
۱۰۲۰ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام وردست ماهر جهت همکاری با شیرینی پزی در بجنورد
مشخص نشده
۱۲۵۲ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام یک نفر مجرد جهت کار در شیرینی پزی در شهر بجنورد
مشخص نشده
۱۲۹۱ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت