ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در خزرتارتن شمال در مازندران
۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام کارمند دفتری و طراح گرافیست در شهسوار
مشخص نشده
۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک در یک استودیو دیزاین در مازندران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر در مازندران
مشخص نشده
۸۰ روز قبل
مازندران
پاره وقت
استخدام گرافیست با پاداش در کانون تبلیغات آریانیک در ساری
مازندران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام طراح گرافیست در یک شرکت معتبر در ساری
مشخص نشده
۱۹۳ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام طراح گرافیک با بیمه و پاداش در آوای سخن در ساری
۲۱۹ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت