استخدام آشپز، کمک آشپز، باریستا، صندوقدار، ظرف شوی و گارسون با بیمه
مشخص نشده
۳۶۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی