استخدام کباب زن ماهر کوبیده سیخ کن در کلاردشت
مشخص نشده
۲۶۰ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام آشپز ایرانی و فرنگی، تخته کار و پاستا زن در مازندران
مشخص نشده
۶۲۵ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت
استخدام تخته کار ایرانی و سالادزن در رویان
مشخص نشده
۷۴۹ روز قبل
مازندران
تمام وقت
استخدام تخته کار جهت رستورانی واقع در بابلسر
مشخص نشده
۱۴۷۵ روز قبل
مازندران
تمام وقت