آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام خبرنگار جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۶۳۴ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خبرنگار در روزنامه خراسان جنوبی
مشخص نشده
۲۲۵۳ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام سایت خبری تحلیلی بیرنامه در بیرجند
مشخص نشده
۲۳۲۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خبرنگار و گزارشگر در بیرجند
مشخص نشده
۲۴۹۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خبرنگار در یک موسسه مطبوعاتی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۲۵۱۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت