آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام خبرنگار خانم جهت همکاری با هفته نامه سراسری تکلیف
مشخص نشده
۱۴۲۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام یک نفر ایندیزاین کار آشنا به خبرنگاری در تبریز
مشخص نشده
۲۲۶۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام خبرنگار حق التحریر در تبریز
مشخص نشده
۲۳۰۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت