استخدام چپ زن اخبار سایت با بیمه در یک مجموعه معتبر در یوسف آباد
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، یوسف آباد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام خبرنگار در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
تهران
پروژه‌ای
استخدام خبرنگار و محتوانویس در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام چپ چین با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف آباد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام خبرنگار در روزنامه صبح ساحل از تهران
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری