آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام خبرنگار جهت همکاری در بیرجند
مشخص نشده
۱۶۴۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خبرنگار در روزنامه خراسان جنوبی
مشخص نشده
۲۲۶۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام سایت خبری تحلیلی بیرنامه در بیرجند
مشخص نشده
۲۳۲۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خبرنگار و گزارشگر در بیرجند
مشخص نشده
۲۴۹۹ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام خبرنگار در یک موسسه مطبوعاتی در شهر بیرجند
مشخص نشده
۲۵۲۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت