استخدام نیروی خدماتی در کافه ناز در فارس
مشخص نشده
۳۵۲ روز قبل
فارس
تمام وقت