ارسال آسان
استخدام نظافتچی با بیمه و پاداش در دریاچه شهدای خلیج فارس تهران
مشخص نشده
۵۶ دقیقه قبل
تهران منطقه ۲۲، دریاچه شهدای خلیج فارس
تمام وقت
استخدام سالن کار و نظافتچی در تهران
مشخص نشده
۵۶ دقیقه قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارگر بوفه رستوران با پاداش در محدوده جردن تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام باریستا و کارگر رستوران (خدمات) در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام ظرف شوی در کافه قناد بانو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۹، دکتر هوشیار
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 3,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام ظرف شوی با بیمه در کافه سله بن در تهران
۴۹ روز قبل
تهران منطقه ۴، سید خندان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام ظرفشور در یک رستوران معتبر در تهران
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام گارسون - ویتر، سالن کار و ظرف شور در تهران
مشخص نشده
۹۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام ظرفشور با بیمه، بیمه تکمیلی در کترینگ غذای انصار در تهران
مشخص نشده
۱۳۶ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ظرف شوی در کافه دی در تهران
مشخص نشده
۱۴۹ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام ظرف شوی در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۷۸ روز قبل
تهران
تمام وقت