استخدام ناجی آقا با سابقه کار مفید در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۲۰۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام مدرس غواصی با مدرک cmas یا padi در کیش
مشخص نشده
۱۲۷۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نجات غریق خانم با کارت مربیگری در کیش
مشخص نشده
۱۶۶۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام نجات غریق خانم جهت همکاری در جزیره کیش
مشخص نشده
۱۷۰۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت