ویژه
استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
اخبار استخدامی
کل کشور
شروع استخدامهای جدید
۱ روز قبل
ویژه
دعوت به همکاری کارشناس فنی جهت رتبه بندی سازمان مدیریت در خراسان شمالی
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
دعوت به همکاری کارشناس فنی جهت رتبه بندی سازمان مدیریت
مشخص نشده
۳ روز قبل
البرز اصفهان تهران خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام نماینده علمی فروش در خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی
مشخص نشده
۷ روز قبل
خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام مهندس اجرا و سرویسکار ماشین آلات سنگین جهت کار در جنوب بیرجند
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی سمنان کرمان
تمام وقت