استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در خراسان شمالی
مشخص نشده
۱۰۰۳ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام راننده پایه یک،مکانیک، سرویسکار، آهنگر
۱۶۰۶ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سیستان و بلوچستان
تمام وقت