استخدام یک نفر فتوشاپ کار جهت همکاری با پاساژ ارم در بجنورد
استخدام گرافیست آشنا به وب و پشتیبانی وب در شهر بجنورد
استخدام گرافیست مسلط به فتوشاپ در بجنورد
استخدام طراح مسلط به فتوشاپ به صورت تک شیفت در بجنورد
استخدام نیرو مسلط به نرم افزار فتوشاپ جهت همکاری در بجنورد
استخدام یک نفر مسلط به فتوشاپ جهت دفتر چاپ و تبلیغات در بجنورد
استخدام طراح آشنا به فتوشاپ در چاپ گل در بجنورد
استخدام گرافیست در آموزشگاه عکاسی هفت در بجنورد
استخدام نیرو مسلط به نرم افزار فتوشاپ جهت کار چاپ-بجنورد
استخدام طراح جهت کار در ایران چاپ در بجنورد
استخدام طراح مسلط در چاپ گل در بجنورد
استخدام طراح مسلط به فتوشاپ جهت چاپ و تبلیغات - بجنورد
استخدام همکار مسلط به نرم افزار فتوشاپ و کورل در بجنورد
استخدام طراح ایندیزاین کار در بجنورد
استخدام طراح گرافیک در بجنورد
استخدام طراح گرافیک در مشهد
استخدام گرافیست با تجربه در تبلیغات شوق در بجنورد
استخدام طراح و فتوشاپ کار ماهر در بجنورد