استخدام مدیر تولید جهت شرکت تولیدی سپهر شیشه در بجنورد
مشخص نشده
۱۳۶۴ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت
استخدام از ۵ استان جهت کار در شهر فردوس خراسان جنوبی
مشخص نشده
۲۱۵۶ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان یزد
تمام وقت
استخدام شرکت تولیدمنیزیم از۷استان جهت کار در استان خراسان جنوبی
مشخص نشده
۲۳۰۶ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان
تمام وقت