استخدام تخته کار و منقل دار در خراسان رضوی
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کباب گیروتخته کار در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آشپز و تخته کار در مشهد
مشخص نشده
۹۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۰۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آشپز در مشهد
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی آشپز و1 نفر نیروی سالنکار در مشهد
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار، تخته کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام منقل دار آقا در رستوران طرقبه در مشهد
مشخص نشده
۱۷۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام آشپز، تخته کار، سالادزن و کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۹۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت