آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام نیرو جهت کار نقاشی ساختمان در یزد
مشخص نشده
۱۴۳۷ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در یزد
مشخص نشده
۱۵۰۷ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در یزد
مشخص نشده
۱۵۰۷ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام شاگرد کناف و نقاشی کناف در یزد
مشخص نشده
۱۵۳۵ روز قبل
یزد
تمام وقت
استخدام کارگر جهت نقاشی ساختمان در یزد
مشخص نشده
۱۷۴۵ روز قبل
یزد
تمام وقت