آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام استادکار نقاش جهت همکاری در همدان
مشخص نشده
۷۶۲ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام نقاش ماهر ساختمان و وردست در همدان
مشخص نشده
۱۰۰۸ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام نقاش ساده و کناف کار در همدان
مشخص نشده
۱۰۱۳ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام نقاش نیمه ماهر ساختمان در همدان
مشخص نشده
۱۱۸۰ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمان در همدان
مشخص نشده
۱۱۹۴ روز قبل
همدان
تمام وقت