استخدام Cig Packing,electronic,Cig Making Machine technician
مشخص نشده
۵۹۶ روز قبل
تهران مازندران گلستان آذربایجان غربی گیلان
تمام وقت