استخدام کارشناس بازرگانی از اصفهان و چهار محال بختیاری
استخدام کارشناس بازرگانی ، حسابداری ، دامپروری و مسئول فنی
استخدام کارمند بازرگانی خانم با تسلط کامل به زبان انگلیسی
استخدام کارمند بازرگانی خانم مسلط به زبان ترکی استانبولی
استخدام کارمند بازرگانی در چند رشته در چهارمحال و بختیاری