استخدام مسئول فروش در شرکت خوشگوار-شهرکرد
استخدام سرپرست فروش،مسئول پخش در چهار محال بختیاری
استخدام مدیر فروش مجرب جهت همکاری در شهرکرد
استخدام سرپرست بازاریابی در یک شرکت معتبر در شهرکرد
استخدام سرپرست فروش،مامور پخش،راننده در چهارمحال و بختیاری
استخدام سرپرست فروش در شرکت زرین جم مارینا در شهرکرد
استخدام مدیر فروش در شرکت معتبر در چهارمحال و بختیاری
استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در شهرکرد
استخدام مدیر/کارشناس فروش،تولید محتوا،طراح صنعتی در اصفهان و بروجن
استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در شهر کرد
استخدام ۶ردیف شغلی در شرکت فرانسوز یزد(جهت کار در یزد)
استخدام سرپرست فروش در شرکت گلستان در شهر کرد
استخدام کارخانجات چای ابردانه و چم چنگ در شهرکرد