استخدام فروشنده آقا با مزایا در شرکت فرش فرهی در شهر کرد
استخدام فروشنده آقا جهت یک فروشگاه لوازم برقی در تهران
استخدام فروشنده در فرش فرهی در شهرکرد
استخدام فروشگاه لوازم آرایشی تیکال واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام فروشنده خانم جهت یک فروشگاه پوشاک واقع در شهرکرد
استخدام فروشنده جهت همکاری با یک بوتیک واقع در شهرکرد
استخدام فروشنده با تجربه در زمینه فروش لوازم خانگی و فرش
استخدام فروشنده آقا جهت یک فروشگاه موبایل در شهرکرد
استخدام فروشگاه مانتو رخساره واقع در شهرکرد
استخدام فروشنده خانم جهت پرده سرای یکتا در شهرکرد
استخدام فروشنده حضوری بامزایا در شرکت فرآورده های گوشتی کاله
استخدام فروشنده جهت پوشاک پریماه واقع در شهرکرد
استخدام نیروی خانم و آقا جهت همکاری با گلخانه در شهرکرد
استخدام نیروی خانم جهت فروشگاه مواد غذایی پروما در شهرکرد
استخدام فروشنده آقا با مزایا در شرکت فرش فرهی در شهر کرد
استخدام ترشیجات سنتی سفره آراء واقع در شهرکرد
استخدام یک فروشگاه لوازم آرایشی واقع در فرخشهر
استخدام نوشت افزار ادیب واقع در چهارمحال و بختیاری
استخدام فروشنده درفروشگاه فرش موکت مبلمان و لوازم خانگی حجازی
استخدام یک فروشگاه پوشاک بانوان در شهرکرد